Facebook actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op promotie acties die door Restaurant Pan worden georganiseerd en gepubliceerd worden op de facebookpagina van Restaurant Pan.

 1. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Restaurant Pan
 2. Door deel te nemen aan onze Facebookactie geven deelnemers akkoord te gaan met deze deelnemende voorwaarden.
 3. Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de voorwaarden.
 4. De winnaars van Facebook win-acties worden gekozen aan de hand van een loting. (bij win-acties)
 5. De prijs in niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 6. Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op deze Facebookpagina.
 7. Vragen of opmerkingen m.b.t. deze Facebook promotie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan info@restaurantpan.nl
 8. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 9. Berichten die gedeeld worden moeten openbaar gedeeld worden om kans te maken.
 10. Deelnemers dragen gegevens niet over aan Facebook maar aan Restaurant Pan.
 11. Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelname registratie en voor communicatie m.b.t. deze Facebook promotie actie tenzij anders aangegeven in specifieke voorwaarden.
 12. Facebook en ingeschakelde hulppersonen en/of derden door Restaurant Pan zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotie actie.
 13. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting door Restaurant pan.
 14. Deze promotieactie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.
 15. Deze Facebook promotie actie handelt in overeen stemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 16. Deze promotie acties zijn geldig gedurende de vermelde tijd in het Facebookbericht.